Zástavba Prahy 5 – Radnice bojuje o pozemky na Vidouli

Zástavbou stolové hory Vidoule, ale i projektu výstavby obytných domů v ulici Werichova se zabývá Praha 5. V případě výstavby Werichova podala radnice páté městské části námitky, úplně jiná je situace v případě Vidoule. „Stavba Obytné domy Werichova není v souladu s Územním plánem ani s jeho urbanistickou koncepcí. Nao pak je podle nás v přímém rozporu s urbanistickou koncepcí rozvoje Barrandova,“ řekl starosta Prahy 5 Radek Klí ma (TOP 09).

Stolová hora Vidoule se rozkládá v severozápadním cípu Jinonic, mezi Košíři a Butovicemi. Zabránit výstavbě se tam snaží nejen politici, ale i místní obyvatelé a občanské spolky. Radnice se nyní snaží získat do vlastnictví soukromé pozemky, aby nemohly být plány na výstavbu obnoveny. „Část pozemků je státní a část soukromá. S ministerstvem obrany již jednáme a se soukromníky tato jednání zahájíme v brzké době,“ říká starosta Prahy 5 Radek Klíma (TOP 09).

Armáda totiž v říjnu vypsala výběrové řízení na prodej pozemku v nezastavitelném území Vidoule. Radnice Prahy 5 na to koncem měsíce reagovala žádostí o zrušení výběrového řízení a současně žádostí o bezúplatný převod pozemků do vlastnictví Městské části Praha 5 z důvodu veřejného zájmu. Radnice to odůvodňuje snahou Městské části Praha 5 v dané lokalitě Vidoule, jejíž součástí jsou citované pozemky, mít rozsáhlý veřejně přístupný volnočasový areál nejen pro občany městské části Praha 5 ale pro všechny občany a návštěvníky hlavního města Prahy.

Plánům je třeba zabránit
„Jakýmkoliv plánům na zástavbu Vidoule je třeba zabránit, a to i do budoucna. K tomu vede jediná cesta – výkup pozemků,“ říká předseda klubu zastupitelů ODS Zdeněk Doležal. A pro jsou i opoziční Zelení. Odkup pozemků je podle nich smysluplná investice s dlouhodobým přesahem a účinná ochrana Vidoule.

Radnice podala námitky
V případě výstavby projektu Obytné domy Werichova, kde by měly vyrůst dva bytové domy o dvou podzemních a devíti nadzemních podlažích, s celkem 314 byty, radnice páté měst ské části podala začátkem října námitky k Územnímu řízení stavby. Radnice je toho názoru, že investor překračuje limity dané Územním plánem na obytné funkce v rámci celé funk ční plochy SV-H (všeobecně smíšená).

„Stavba není v souladu s Územním plánem ani s jeho urbanistickou koncepcí. Naopak je podle nás v přímém rozporu s urbanistickou koncepcí rozvoje Barrandova,“ řekl k tomu starosta Prahy 5 Radek Klíma (TOP 09).

Podle něho totiž chybí občanská vybavenost a ulice by se nestala městskou třídou. „Doufáme, že stavební úřad naše námitky bude akceptovat a donutí tak stavebníka, aby se choval odpovědně,“ doplňuje starosta Klíma s tím, že stavební úřad by měl prověřit, zda investor již při stavbě Výhledy Barrandov nepožádal o výjimečnou přípustnost čistě obytné funkce s tím, že následující stavba bude využita právě pro funkce občanské vybavenosti.

„Čistě obytná funkce, to znamená pouze bydlení, není v takovém rozsahu přípustná, pro fungování lokality je potřeba i občanská vybavenost,“ poznamenal starosta Prahy 5 Radek Klíma. Městské části vadí i řešení parteru do ulice Werichova, které je pro uliční prostor bulváru Werichova naprosto destruující.

„Nová zástavba má být přínosem pro stávající i budoucí obyvatele, má přinášet nové obchody, služby a veřejnou vybavenost. Nelze pouze využívat stávající infrastrukturu, která již s přibývající bytovou výstavbou nestačí,“ míní Zdeněk Doležal (ODS).

■ V případě Vidoule se radnice páté městské části snaží získat do vlastnictví soukromé pozemky, aby nemohly být plány na výstavbu obnoveny.
■ V případě výstavby projektu Obytné domy Werichova, kde by měly vyrůst dva bytové domy o dvou podzemních a devíti nadzemních podlažích, podala radnice námitky k Územnímu řízení stavby.